Ik ben lid van de beroepsvereniging van energetische therapeuten de VVET en ben geregistreerd bij het RBCZ (register beroepsbeoefenaars complementaire zorg) en ingeschreven bij de KvK onder nr. 72489782. BTW ID Nr. NL001335226B78

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. www.rbcz.nu

Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ) www.tcz.nu. En voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en privacy (AVG), zie Wkkgz en privacyverklaring VVET.